Amarte Fonds

OPEN CALL #1

Ruigoord en het Amarte Fonds komen wederom samen om nieuwe mogelijkheden te creëren voor makers van verschillende disciplines! Ben jij een in Nederland gevestigde maker en zou je graag werk willen tonen tijdens het Landjuweel Festival in de culturele vrijhaven van Ruigoord? Lees dan verder!

OPEN CALL #2

Shimmer en Amarte nodigen beeldend kunstenaars uit om zich aan te melden voor een bijzondere kans: het herzien van een bestaand kunstwerk voor de trappenhal van het gebouw waarin Shimmer is gehuisvest. Ben jij een in Nederland gevestigd beeldend kunstenaar en wil je nieuw leven in een reeds ontwikkeld kunstwerk blazen? Dan is deze open call voor jou!

OPEN CALL #3

FASHIONCLASH en Amarte slaan de handen ineen om kunstenaars van verschillende disciplines de kans te bieden om te experimenteren met mode en om nieuw werk te presenteren tijdens FASHIONCLASH Festival in Maastricht. Ben jij een in Nederland gevestigde kunstenaar? Heb je altijd al eens willen samenwerken met een modeontwerper en je willen verhouden tot de modecontext? Lees dan verder, misschien is dit wel iets voor jou!

Een van onze uitgelichte projecten

Dolmen

Marit Westerhuis
Marit Westerhuis ontving een bijdrage voor het ontwikkelen van nieuw werk. Op het Suikerterrein, te midden van MOBi Square Garden, ligt een groene heuvel. De weelderige bloemenzee, gevuld met korenbloemen en duizendblad, omhult deze heuvel als een dikke kleurrijke deken. Wanneer je dichterbij komt, onthult de heuvel een een smalle deur, met een rond raam. In een ondergrondse holte wordt een object uitgelicht als een kostbaar artefact. Deze ondergrondse holte is geen toeval. Opgebouwd uit opgestapelde metalen vaten vormt het de contouren van een hedendaags hunebed. Hier, in dit subterrane domein, komt Dolmen tot leven. Een gestructureerd kunstwerk, opgeheven uit de hergebruikte overblijfselen van een eerder kunstwerk. Metalen vaten, tuingaas en vijverbakken zijn nauwkeurig gecombineerd tot een esthetische en ecologische constructie. Het moedigt planten aan om hun wortels te schieten en te gedijen op het regenwater dat ondergronds wordt opgeslagen in de vaten, waardoor het een aantrekkelijke habitat wordt voor verschillende insecten en ander leven.Marit laat zich inspireren door technologische ontwikkelingen in relatie tot het menselijk lichaam en natuur in een steeds veranderende omgeving. Technologie en de snelheid van technologische vooruitgang fascineren haar. Ze richt zich op (pre)historische technologie en rituele structuren uit de Steen en Bronstijd, die ze verweeft met onderwerpen als alchemie, polytheïsme en het bovennatuurlijke. Zaken die haaks lijken te staan op het moderne vooruitgangsdenken en technoisme. Deze tegenstrijdigheden versmelt ze tot eenarcheologisch futurisme. Ze richt zich voornamelijk op wereldmythologie in relatie tot natuur en ecocriticism. Haar werk verbeeldt een wereld van na de bom, zondvloed of andere catastrofe.
Lees verder
Stichting Amarte Fonds is in het leven geroepen door een aantal particulieren en hun families die de kunsten een warm hart toedragen. Het is hun wens om talentontwikkeling in kunst en cultuur uit allerlei geledingen van de maatschappij te stimuleren door het beschikbaar stellen van financiële middelen en, waar mogelijk, begeleiding, kennis en ervaring aan te bieden. Kunstenaars en culturele instellingen kunnen bij Amarte terecht voor ondersteuning van zowel projecten binnen de disciplines theater, film, muziek, beeldende kunst en literatuur als interdisciplinaire projecten.