Amarte Fonds

Trying to get cozy in the dark dark void

Manuel Groothuysen

Manuel Groothuysen ontving een bijdrage om samen met zijn zus Diane Mahín een performance te ontwikkelen. Trying to get cozy in the dark dark void toont twee wezens die leven in een groene leegte, met alleen zichzelf en twee microfoons. Ze voelen elke gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden en alles wat nog komen gaat intens. Verbijsterd door mogelijkheden, gegrepen door angst en geprikkeld door vreugde, kunnen ze de leegte niet omarmen. Dit zet een reeks gebeurtenissen in gang waarbij de twee worstelen om troost te vinden, waardoor een wanhopige behoefte aan dekens ontstaat.

Na hun jeugd als Nederlands-Iraanse broer en zus, studeerden Diane en Manuel na theoretische studies in sociale en geesteswetenschappen beiden aan de Toneelacademie Maastricht. Als zij samenwerken, vinden ze elkaar in hun existentiële en absurdistische opvattingen over de werkelijkheid en hoe de mens onderworpen is aan de manipulatie van andere (niet) menselijke entiteiten. Deze ideeën kunnen overweldigend en confronterend zijn, maar als je uitzoomt ook bevrijdend en pijnlijk grappig. Zij verbeelden deze gevoelens graag esthetisch, in de hoop geestelijk lijden een nieuw kader te geven, tegen de bizarre achtergrond van de werkelijkheid. Dit resulteert in audiovisuele, performatieve werken die vorm geven aan de gedragingen van mensen die leven binnen verzonnen en onvermijdelijke patronen, zoals hun onontkoombare band als broer en zus.