Amarte Fonds

Communisme, een roman

Persis Bekkering

“In Communisme, een roman onderzoekt Persis Bekkering de taal en verlangens die het internet produceert. We volgen verschillende personages en hun onophoudelijk streven naar zelftransformatie en verbinding, via een web aan persoonlijke ontboezemingen die even banaal als hoogdravend zijn.”