Amarte Fonds

Tina in Sexbierum

Tina Farifteh

Tina in Sexbierum is een multimedia project over ontworteling, ontheemding en onthechting, over assimilatie en verlies, en over het verlangen om een thuis te hebben.