Amarte Fonds

Portraits of my holocene holiday

Charlotte Gillain en Zak Lennard

Portraits of my holocene holiday is een prikkelend en interdisciplinair onderzoek over menselijke intimiteit ten tijden van milieuverval. Volg verschillende personages in een wereld waar het normale gecatastrofeerd wordt en het catastrofale een normaliteit is geworden.”