Amarte Fonds

Our Watery Selves

Olya Korsun

Olya Korsun ontving een bijdrage voor het ontwikkelen van een filmisch essay genaamd Our Watery Selves. Net als rivieren zijn mensen waterige wezens in beweging. In dit korte filmische essay zijn de dagen van de rivier de Loire naadloos verweven met de dagelijkse routine en overpeinzingen van de filmmaakster, die probeert overeenkomsten te vinden tussen haar eigen lichaam en het lichaam van de rivier. De Loire is de langste rivier in Frankrijk en heeft te kampen met drastische droogtes, waardoor de rivier elke zomer bijna verdwijnt. De poging om ons te verbinden met een rivier gaat over de mogelijkheid van compassie: kunnen we echt compassie hebben met de onderwerpen van klimaatverandering of zijn we gewoon bezorgd over het verlies van de manier van leven waaraan we zo gewend zijn?

Olya werkt met film, tekst en onderzoek. Haar praktijk wordt gedreven door het constante onderzoek naar de manieren waarop kennis en voorstellingen van de natuurlijke wereld en haar fenomenen worden opgebouwd, verspreid en ontmanteld. Haar geschriften, performatieve lezingen en visuele essays, altijd onverbloemd persoonlijk en poëtisch, nodigen de kijkers uit om hetgeen dat als bekend en vanzelfsprekend wordt beschouwd te bevragen.