Amarte Fonds

The Crow Messengers

Judith Westerveld

Judith Westerveld ontving een bijdrage voor het ontwikkelen van een nieuw project genaamd The Crow Messengers dat is gebaseerd op de verhalen verteld in de Zuid-Afrikaanse San talen |xam en !xun die deel uitmaken van het Bleek en Lloyd Archief samengesteld tussen 1870 en 1880. Haar doel is om verhalen uit het archief te ontsluiten die spreken over het Nederlandse kolonialisme in Zuid-Afrika. Daartoe selecteerde ze tien verhalen die gedetailleerd beschrijven hoe mensen de Nederlandse kolonisten percipieerden en ontmoetten. Ze presenteren een zeldzaam perspectief op het Nederlandse kolonialisme in Zuid-Afrika, verteld in de eigen woorden van de vertellers en in hun eigen taal. De serie kunstwerken bestaat uit een film en foto's, werken op papier, een performance, een sculptuur en een kunstenaarspublicatie. Door middel van beelden, tekst en geluid zal Westerveld de geselecteerde verhalen zichtbaar en hoorbaar maken buiten hun archiefvorm en ze toegankelijk maken voor een divers publiek in Nederland en daarbuiten.

Judith groeide op in Zuid-Afrika en Nederland en studeerde Fine Art aan de Gerrit Rietveld Academie, gevolgd door de Master Artistic Research aan de Universiteit van Amsterdam. Het centrale thema in haar kunstpraktijk is de sociaal-politieke impact van het koloniale verleden op het heden, in het bijzonder met betrekking tot de geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika. Ze werkt multidisciplinair en maakt gebruik van films, audiovisuele installaties, fotocollages, tekeningen en performance-gebaseerd werk om perspectieven die ontbreken, uitgewist en verstomd zijn zichtbaar en hoorbaar te maken. Taal, maar ook herinnering, mondelinge geschiedenis en archiefmateriaal zijn terugkerende elementen die haar werk vormgeven.