Amarte Fonds

Élan Vital

Katarina Head

Katarina Head ontving een bijdrage voor haar nieuwe project Élan Vital. Met behulp van een werkmethode gebaseerd op vrije associatie en intuïtief schilderen, die de groei en creatie van de natuur zelf omarmt, wil Élan Vital een fundamentele kijk bieden op een ecologische relatie tot onze wereld. Door de biodiversiteit van het leven op deze planeet te benadrukken, probeert Katarina de kijker bewust te maken van ons gedeelde ecosysteem te midden van een overvloed aan andere levende organismen.

Katarina is een Brits-Estlandse kunstenaar die momenteel woont en werkt in Den Haag. Haar werk draait om de verkenning van amorfe landschappen die zich verdiepen in thema's als figuratie, fantasmagorie, de onderlinge verbondenheid van de natuur en de relaties binnen ons bizarre maar mooie bestaan. Door het gebruik van collage en schilderkunst beginnen de media in elkaar over te gaan, in elkaar over te vloeien en zich van elkaar los te maken, waardoor de zwerftocht van onze associatieve geest een open einde krijgt.