Amarte Fonds

Bombyx Mori

Asli Hatipoglu

Asli Hatipoglu ontving een bijdrage voor het project Bombyx Mori, dat is geïnspireerd op de levenscyclus en de transgene modificaties van de gedomesticeerde zijderups in de textielproductie. Het project onderzoekt het verleden, het heden en de speculatieve toekomst van de gedomesticeerde zijderups door middel van mixed media kunstinstallaties, videowerk en performance. Het onderzoek richt zich op onderwerpen zoals de huidige ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek van de zijdevezel (zoals glow-in-dark zijdeproductie) en de gevolgen daarvan in de toekomst in relatie tot de exploitatie van de soort en haar speculatieve genetische evolutie; gedragspatronen van de gedomesticeerde soort ten opzichte van haar verwante wilde soort; thermische verschillen tussen gedomesticeerde zijde en wilde zijde; verlies van het gen voor geel bloed; invloed van licht op de beweging van de soort; gebruik van chirurgische zijde; filosofische gedachten over het leven en de dood van de soort.

Asli is interdisciplinair kunstenaar wiens onderzoek zich vaak richt op de relatie tussen de mens en niet-menselijke soorten. Ze gebruikt verhalen als middel om licht te werpen op de geschiedenis van onze relatie met ons darm-microbioom en de materialen die we gebruiken om ons lichaam te bedekken. Haar werk houdt vaak verband met onderwerpen als ecologie en duurzaamheid en de uitdagingen die deze met zich meebrengen voor ons dagelijks leven in complexe consumptiesystemen. Asli vindt het belangrijk om kritisch te onderzoeken hoe klimaatverandering en wettelijke kaders onze relatie met voedsel en materialen uit de natuur op de proef stellen en hoe deze relatie het evenwicht en het overleven van soorten in de natuur uitdaagt. Ze creëert vaak interactieve installaties, videowerk en performatieve verhalen als een manier om onderwerpen die haar interesseren naar voren te brengen.