Amarte Fonds

privacyverklaring

Stichting Amarte Fonds (hierna genoemd ‘Amarte’ of ‘wij’) is een privaat fonds met als doel vernieuwend talent in kunst en cultuur te stimuleren door het beschikbaar stellen van financiële middelen en, waar mogelijk, begeleiding, kennis en ervaring aan te bieden. Op de website www.amarte.nl (hierna genoemd ‘website’) plaatsen wij informatie over projecten die een bijdrage hebben ontvangen van Amarte.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over Amarte? Laat het ons weten! Neem contact met ons op via: info@amarte.nl

Privacy

Amarte verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je een aanvraag bij ons hebt gedaan of omdat je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens worden door Amarte alleen opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake databescherming, inclusief de nieuwe AVG-wet die vanaf 25 mei 2018 geldt. Persoonsgegevens worden niet verkocht, gepubliceerd of op een andere manier doorgestuurd, en worden niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt in deze privacyverklaring verstaan: alle gegevens van natuurlijke personen voor zover die aan ons worden verstrekt, zowel ten behoeve van zichzelf, als van natuurlijke personen die optreden voor anderen (rechtspersonen, organisaties, samenwerkingsverbanden, etc.)

Doel

Jouw persoonsgegevens worden door Amarte verwerkt voor het beoordelen van je aanvraag en het inhoudelijk en financieel afhandelen daarvan. Daarnaast bewaren we jouw gegevens om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren. Ten slotte bewaren we jouw persoonsgegevens om je door middel van onze nieuwsbrief (MailChimp) te informeren, indien je hebt aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen.

Bewaartermijn

Van gehonoreerde aanvragen bewaren wij de gegevens van het ingevulde aanvraagformulier en de toekenningsbrief gedurende 10 jaar. Alle overige documenten en gegevens worden uiterlijk 5 jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd.
Van afgewezen aanvragen bewaren wij de gegevens van het ingevulde aanvraagformulier en de afwijzingsbrief gedurende 5 jaar. Alle overige documenten en gegevens worden uiterlijk 1 jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd.

Delen van persoonsgegevens

Amarte deelt enkel persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou (bijvoorbeeld: bank, boekhouder, expert), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: belastingdienst).

Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan ga je akkoord met de gegevensuitwisseling tussen Amarte en MailChimp. Mailchimp fungeert als bemiddelaar bij het verzenden van email-berichten en voert enkel acties uit die door Amarte worden geïnitieerd.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Links

Wanneer je op onze website of in onze nieuwsbrieven/persberichten klikt op een link naar een andere website (bijvoorbeeld Facebook), dan worden er gegevens uitgewisseld met die website. Amarte is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Inzien, aanpassen, verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens zoals bekend bij Amarte in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen. Als je je persoonsgegevens wilt inzien, rectificeren of laten verwijderen dan kun je daarvoor een verzoek indienen via: info@amarte.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en BSN-nummer zwart, ter bescherming van jouw privacy.

Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan via de autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging

Amarte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je toch de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@amarte.nl