You can now apply to Amarte Fonds Literature (deadline September 30th)!

aanvraagproces

Een aanvraag doen

1. Lees op de website de richtlijnen voor het doen van een aanvraag.
2. Klik op: Aanvragen om in de online aanvraagomgeving te komen. Hier klik je op registreren en vul je je emailadres in. Je krijgt een wachtwoord toegestuurd. Met je emailadres en je wachtwoord kun je vervolgens inloggen.
3. Je start een nieuwe aanvraag door op het plusje te klikken. Dit formulier vormt de basis van je aanvraag. Vul het zo compleet mogelijk in en upload extra documenten om je aanvraag te onderbouwen, bijvoorbeeld een projectplan, portfolio en een begroting. Je kunt je aanvraag tussentijds opslaan om er later verder in te werken.
4. Als je je aanvraag hebt gecontroleerd klik je op verzenden. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging.
5. Je aanvraag wordt beoordeeld door de project manager. Als je aanvraag aan alle formele criteria voldoet ontvang je een mail met je referentienummer.
6. De adviescommissie neemt je aanvraag in behandeling. Houd je mailbox in de gaten. Soms heeft de adviescommissie nog wat meer informatie nodig om je aanvraag te beoordelen. In dat geval zal de project manager je mailen.
7. Na ongeveer 6 weken kun je het besluit in je mailbox verwachten.

Bijlages

We vragen je om je aanvraag te ondersteunen met ten minste:

  • Een begroting- en dekkingsplan
  • Een projectplan
  • Eerder werk (een portfolio of links naar audio of video)

Ook is er de mogelijkheid om overige documentatie zoals een KvK-uittreksel of CV toe te voegen.

De volgende bestandstypes kunnen worden geüpload: word, pdf, powerpoint, excel, rtf, tiff, jpg, png, msg, waff, mp4, avi en mov. De maximale bestandsgrootte is 20Mb.

Behandeltermijn

Het Amarte Fonds kent geen deadlines voor het insturen van een aanvraag. Wij streven ernaar je binnen binnen 6 weken uitsluitsel te geven.

Toegekend

Als je aanvraag is toegekend ontvang je hierover bericht via mail. Na ondertekening van de toekenningsbrief wordt de eerste 80 procent van het toegekende bedrag naar je overgemaakt. Als je hebt aangegeven gekoppeld te willen worden aan een expert nemen we ook via mail contact met je op om dit te regelen.

Afgewezen

Mocht je aanvraag zijn afgewezen, dan ontvang je deze uitslag ook via de mail. De beslissing is onherroepelijk en het is niet mogelijk opnieuw aan te vragen voor hetzelfde project. Amarte gaat niet inhoudelijk in op het besluit. Natuurlijk ben je welkom om een aanvraag in te dienen voor een volgend project.

Evaluatie

Na afloop van je project vul je in de online omgeving het evaluatieformulier in. Bij je evaluatieformulier vragen we je de volgende documenten uploaden:

  • Een eindafrekening (met referentie naar de eerder ingestuurde begroting)
  • Bonnen en facturen

Als je evaluatie is goedgekeurd ontvang je hiervan via mail bericht en wordt de resterende 20 procent van het toegekende bedrag naar je overgemaakt.