Amarte Fonds

Voor vernieuwende makers in film, muziek en theater

BELEIDSPLAN


Beleidsplan Stichting Amarte Fonds Periode 2019-2020


De doelstellingen

Het Amarte Fonds is door samenwerkende particuliere donateurs in 2019 opgericht om jong en/of vernieuwend talent in kunst en cultuur te stimuleren door het beschikbaar stellen van financiële middelen en, waar mogelijk, begeleiding, kennis en ervaring aan te bieden. Het fonds richt zich voor de beleidsperiode 2019-2020 primair op de ondersteuning van muziek, film en theater. In de nabije toekomst zal ook voor beeldende kunst en literatuur beleid worden gemaakt.Voor wie en waarvoor

De ondersteuning van het Amarte Fonds wordt gegeven aan instellingen en gezelschappen met een algemeen nut beogend karakter of aan kunstenaars (personen) als het gaat om de financiering van activiteiten die de ontwikkeling van hun talent en hun maatschappelijke zelfstandigheid bevorderen.

Enkele voorbeelden van mogelijk te ondersteunen activiteiten zijn: het maken van een album, het organiseren van een concert, de productie van video's voor muzikanten, binnen- en buitenlandse muziek- en theater tournees en de (co-) financiering van film- en theaterproducties.De werkwijze

Het Amarte Fonds heeft een commissie van toewijzing, die binnen en buiten het eigen netwerk zoekt naar projecten die baat kunnen hebben bij ondersteuning. Hierbij heeft het Fonds nadrukkelijk de wens een inclusief karakter te realiseren. Kunstenaars kunnen daarnaast op eigen initiatief ondersteuning bij het fonds aanvragen.


Aanvragen op uitnodiging en aanvragen op eigen initiatief worden gedaan via de website www.amarte.nl en worden ontvangen en begeleid door de projectmanager van het fonds. De commissie van toewijzing, met soms externe deskundigen, adviseert het bestuur bij de beslissing om aanvragen te honoreren of beslist daarover zelf binnen door het bestuur gegeven kaders. In de commissie worden in beginsel leden benoemd, die zelf als kunstenaar of anderszins professioneel actief zijn of waren binnen de te ondersteunen disciplines. Het fonds streeft er naar aanvragen snel te behandelen, zodat kansen die zich voordoen niet onbenut voorbij gaan.


Afhankelijk van de hoogte van het aangevraagde bedrag hanteert het fonds een beslistermijn van 4 tot 6 weken.
De typische hoogte van een uitkering ligt tussen de € 2.500 en € 12.500. Bij uitzondering kunnen jaarlijks enkele uitkeringen in de orde van grootte van € 50.000 worden toegekend.Het bestuur en de beloning
Het bestuur van Het Amarte Fonds bestaat uit vijf leden. Geen donateur, persoon of rechtspersoon heeft binnen het fonds doorslaggevende zeggenschap. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De inkomsten en het vermogen

Het Amarte Fonds heeft inkomsten door schenkingen van een beperkt aantal vermogende particuliere donateurs en werft geen fondsen of inkomsten op ondernemende of andere wijze. Het fonds heeft geen winstoogmerk.


Donateurs die aan het fonds willen bijdragen moeten bereid zijn een substantiële bijdrage te leveren. Amarte

Voor vernieuwende makers in film, muziek en theater 

Adres: Claude Debussylaan 46, 1082 MD Amsterdam

Email: info@amarte.nl

ANBI status is in aanvraag. RSIN 860157325 - zie ook www.anbi.nl/stichtingkoudkunstjefonds